Vår historia post

Trust Security startades 2002 med visionen att leverera säkerhetslösningar av högsta kvalitet. Enkla lösningar på avancerade system, hög servicenivå och personlig kontakt har varit byggstenar som gjort oss till vad vi är idag.

Sedan dess har vi lyckats öka våran omsättning, personalstyrka och kundportfölj i en stadig takt. Vi är idag ett väletablerat , certifierat säkerhetsföretag som lyckats knyta kunder, stora som små till företaget, detta gör att vi går in i nästa årtionde med en känsla att vi har kommit för att stanna.

Trust Security ”inte bara ett företag”. Vi har genom åren blivit flera.

2002 Vi gör vårat första förvärv av Tedcom som gått i konkurs .Tedcom levererade säkerhet och telelösning.

2004
Acta larmsystems ägnar sig åt säkerhetsinstallationer i hela västsverige. Actas ägare inriktar sig på kamerasystem och Trust Security förvärvar Actas larmkunder.

2006
Kurts väktarbolag som varit ett etablerat säkerhetsföretag i många år förvärvas av Svensk bevaknings tjänst.
Eftersom SBT inte bedriver installationsverksamhet och Trust Security har ett flerårigt samarbete med båda företagen så övertas Kurts Väktarbolags larmkunder.

2010
Allux larmsystem som bedrivit larminstallationer förvärvas av av Trust Security.

Vi flyttade in i nya lokaler våren 2012 där det finns plats för fler än 9 anställda som vi är idag (2012-12-12). Våran stävan efter ständig utveckling och samhällets efterfrågan av mer säkerhetslösningar i vårt allt tuffare klimat gör att vi ser ljust på Trust Securitys framtid.