Kamerasystem

9313209_m

 

Många företag kämpar idag i en evig kamp mot svinn, inbrott och skadegörelse. För att undvika otrevliga kostnader vid nämnda exempel, underlättar det mycket att ha ett kamerasystem installerat på din anläggning. Med rätt utrustning blir investeringen i övervakning lönsam redan på kort sikt. Med hjälp av kameraövervakning i din verksamhet kan du förebygga incidenter och underlätta efterarbetet om något, mot förmodan, ändå skulle inträffa. En kameraövervakning, som är kopplad till en larmcentral, minskar ofta riskerna för åverkan på fastigheten då det blir lättare att spåra tidpunkt och tillvägagångssätt. Dessutom ökar möjligheterna att de rätta åtgärderna kan sättas in omedelbart.

Exempel på kameraövervakning

  • Lagret: Du kan se vad som kommer och lämnar dina lokaler
  • Butik: Du kan se vem som orsakar ditt svin, vem som utförde rånet.
  • Bensinstation: Du kan se vem som tankade utan att betala.
  • Samhället: Du kan få hjälp med att upptäcka folkmassor som inte skall uppehålla sig för länge på ett och samma ställe
  • Sommarstugan: Du kan ha koll på väder, vind och oinbjudna gäster.