Brandlarm

13830383_m

 

Den viktigaste uppgiften för brandlarmet är att skydda liv, verksamhet och egendom genom att upptäcka en brand i tid så att nödvändiga åtgärder hinner vidtas för att minimera skador. Att projektera ett väl fungerande brandlarm kräver en noggrann anpassning till den verksamhet som bedrivs, människorna i verksamheten och de lokala resurserna för en snabb räddningsinsats.

Vetskapen om att vi idag använder mer och mer brandfarligt material i vår vardag, kan vi konstatera att förutsättningarna för brandförloppet förändrats till vår nackdel. Det skapas förutsättningar för ett snabbt brandförlopp och en ökad risk för övertändning, vilket ställer högre krav på tidig upptäckt och direkta insatser.

Trust Security hjälper dig med projektering av nyinstallation, analys av befintligt brandskydd och anpassning av systematiskt brandskyddsarbete. Vi anpassar den automatiserade övervakningen för den specifika verksamheten. Vi skapar trygghet med brandlarm och utrymningslarm.

Att investera i i brandskydd skapar trygghet och är en investering för framtiden.